Politica de confidențialitate

Datele noastre de identificare sunt: CASA VIOREL SRL, cu sediul în jud. Brașov, Poiana Brașov 500001, Str. Poiana lui Stechil nr. 20, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J08/3132/2007, Cod Unic de Identificare RO 22763879. Societatea este responsabilă de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm direct sau indirect de la dumneavoastră sau din alte surse. Pentru gestionarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, Casa Viorel SRL a desemnat societatea WINSEDSWISS SRL în calitate de Împuternicit. WINSEDSWISS SRL are sediul social în str. Barbu Văcărescu nr. 164A, București, sectorul 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J40/4928/2020, având CUI RO42487190.

Potrivit legislației, compania noastră este operator de date cu caracter personal. Pentru ca datele dumneavoastră să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile și adecvate, tehnice și organizatorice pentru a proteja informațiile dumneavoastră personale.

Scopul acestei Politici de confidențialitate este vă explice ce date prelucrăm (colectăm, utilizăm, partajăm), de ce le prelucrăm, în ce modalitate le prelucrăm precum si ce drepturi aveți în temeiul RGPD și modalitatea în care vă puteți exercita aceste drepturi. În colectarea acestor informații, noi acționăm în calitate de operator și, prin lege, suntem obligați să vă furnizăm aceste informații.

Potrivit legislației, dumneavoastră, persoana fizică beneficiară a produselor și/sau serviciilor noastre, reprezentantul ori persoana de contact a unei companii, vizitatorul site-ului sau persoana aflată într-o relație de orice fel cu compania noastră, sunteți o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru a respecta principiul transparentei in raporturile noastre în privința prelucrării de date și pentru a vă permite să vă exercitați cu ușurință, în orice moment, drepturile, am implementat măsuri pentru a facilita aceste informații.

Datele personale pe care Dumneavoastră ni le transmiteți sunt foarte importante pentru noi, astfel că prin prezenta politică de confidențialitate ne luăm angajamentul că respectăm legislația europeană și națională privind protecția datelor cu caracter personal, în special Regulamentul (EU) 679/2016, cunoscut și sub denumirea de RGPD și de asemenea, toate datele prelucrate vor avea în vedere următoarele principii:

 1. prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate, echitate și transparență”);
 2. colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și neprelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) („limitări legate de scop”);
 3. adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);
 4. exacte și, în cazul în care este necesar, actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere („exactitate”);
 5. păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate prevăzute în prezentul regulament în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate („limitări legate de stocare”);
 6. prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare (“integritate și confidențialitate”).

Această Politică de confidențialitate se aplică informațiilor și datelor colectate de noi ca operator, inclusiv informațiilor colectate pe site-ul nostru (www.hotelohma.com) sau prin alte canale descrise mai jos. Această notă de confidențialitate descrie modul în care colectăm, primim, folosim, stocăm, distribuim, transferăm și procesăm informațiile dumneavoastră personale. De asemenea, descrie opțiunile dumneavoastră în ceea ce privește utilizarea, precum și drepturile dumneavoastră de acces și de corectare a informațiilor dumneavoastră personale. Dacă nu sunteți de acord cu practicile de date descrise în această Politică de confidențialitate, nu ar trebui să utilizați website-ul www.hotelohma.com.

Actualizăm periodic această Politică de confidențialitate. Vom posta orice modificări ale politicii de confidențialitate pe această pagină și, în cazul în care actualizările sunt semnificative, vom furniza o notificare dedicată prin trimiterea unui email informativ.

Deși vă vom informa cu privire la orice modificări semnificative aduse acestei Politici de confidențialitate înainte ca modificările să intre în vigoare, vă încurajăm să revizuiți periodic această Politică de confidențialitate.

Dacă aveți întrebări cu privire la această Politică de confidențialitate sau la modul nostru de tratare a informațiilor pe care ni le furnizați, vă rugăm să ne scrieți prin e-mail la [email protected] — contactându-l direct pe Alex Baicoană, ofițerul responsabil pentru protecția datelor.

 

1. Ce informații colectăm despre dumneavoastră

Colectăm date cu caracter personal în comunicarea cu dumneavoastră. Unele din aceste date ne sunt furnizate direct: de exemplu, prin trimiterea unui mesaj către noi. Altele ne parvin indirect, ca de exemplu date de identificare stocate în adresa IP. Aveți dreptul de a solicita ștergerea adresei IP din evidențele noastre.

În principiu, datele cu caracter personal colectate de noi sunt: nume si prenume – folosite pentru identificare; adresa de email, telefon – pentru comunicare. Aceste date cu caracter personal pe care le primim în procesul de comunicare sunt folosite exclusiv pentru a putea răspunde solicitărilor dumneavoastră. Vă pot fi solicitate date prevăzute de codul fiscal pentru facturare, în cazul în care solicitați o rezervare. Date transmise involuntar sunt: adresa IP –când vizitați site-ul nostru; sistemul de operare, tipul de browser, activitatea de navigare și alte informații legate de navigarea pe site. Aceste informații sunt colectate prin intermediul cookie-urilor sau a altor tehnologii similare.

 

Informații pe care le colectăm de la terți

Din când în când, putem primi informații personale despre dumneavoastră de la surse terțe, inclusiv parteneri cu care oferim servicii sub același brand sau alături de care suntem implicați în activități de marketing comune, precum și surse ca site-urile de social media.

2. Cum folosim informațiile pe care le colectăm

Folosim informațiile pe care le colectăm numai în conformitate cu această Politică de confidențialitate.

 

Nu vindem niciodată datele cu caracter personal

Nu vom vinde niciodată informațiile dumneavoastră personale către terți.

 

Utilizarea datele cu caracter personal

Pe lângă utilizările identificate în altă parte în această Politică de confidențialitate, putem utiliza informațiile dumneavoastră personale pentru:

 • îmbunătățirea experienței de navigare prin personalizarea site-urilor web;
 • a trimite informații sau conținut care considerăm că v-ar putea fi de interes, prin poștă, e-mail sau alte mijloace și pentru a trimite comunicări de marketing legate de activitatea noastră;
 • promovarea utilizării serviciilor noastre pentru dumneavoastră și partajarea conținutului promoțional și informațional cu dumneavoastră în conformitate cu preferințele dumneavoastră de comunicare;
 • a vă contacta în legătură cu facturarea și alte aspecte administrative;
 • a vă trimite informații cu privire la modificările aduse Termenilor Serviciilor pentru Clienți, Politicii de Confidențialitate (inclusiv Politica de Cookie) sau altor acorduri legale;
 • a investiga și ajuta la prevenirea problemelor de securitate și a abuzurilor;
 • a îndeplini cerințele legale.

 

Temeiul juridic pentru prelucrarea informațiilor personale (numai pentru vizitatorii din SEE)

Temeiul nostru juridic pentru colectarea și utilizarea informațiilor cu caracter personal descrise mai sus va depinde de informațiile cu caracter personal în cauză și de contextul specific în care le colectăm. Cu toate acestea, în mod normal, vom colecta informații personale de la dumneavoastră numai în cazul în care avem consimțământul dumneavoastră în acest sens (prin intermediul cookie-urilor, al formularelor prin care confirmați alegerile (double opt-in) sau al formularelor și acordurilor semnate), în cazul în care avem nevoie de informații personale pentru a încheia un contract cu dumneavoastră sau în cazul în care prelucrarea este în interesul nostru legitim și nu este în conflict cu interesele dumneavoastră în materie de protecție a datelor sau de drepturile și libertățile fundamentale.

În unele cazuri avem, de asemenea, obligația legală de a colecta informații personale de la dumneavoastră

Dacă vă cerem să furnizați informații personale pentru a respecta o cerință legală sau pentru a executa un contract cu dumneavoastră, vom clarifica acest lucru la momentul respectiv și vă vom comunica dacă furnizarea informațiilor dumneavoastră personale este obligatorie sau nu (precum și a consecințelor posibile dacă nu furnizați informațiile dumneavoastră personale). În mod similar, dacă colectăm și utilizăm informațiile dumneavoastră personale bazându-ne pe interesele noastre legitime (sau pe cele ale oricărei terțe părți), vă vom clarifica în momentul relevant care sunt acele interese legitime.

 

Utilizarea informațiilor de navigare

Folosim Informațiile de navigare pentru a opera și îmbunătăți site-ul și pentru a vă oferi o experiență mai bună atunci când interacționați cu site-ul nostru. De asemenea, putem utiliza Informațiile de navigare în mod separat sau în combinație cu datele cu caracter personal pentru a vă oferi conținut personalizat. Informațiile navigaționale, cum ar fi adresa IP, sunt utilizate pentru a aproxima localizarea dumneavoastră. De exemplu, putem folosi localizarea aproximativă pentru a furniza conținut care a fost tradus sau trimite e-mail-uri în anumite momente folosind fusul orar local.

Puteți dezactiva colectarea și utilizarea datelor de localizare prin intermediul setărilor la nivelul browser-ului, al sistemului de operare sau al dispozitivului.

Consimțământul privind datele de localizare poate fi retras în orice moment prin e-mail către [email protected] — contactând-ul pe Alex Baicoană – ofițerul responsabil cu protecția datelor.

De asemenea vă facem cunoscut faptul că retragerea va opera doar de la acel moment, astfel caăprelucrarea datelor pe baza consimțământului este valabilă pe perioada în care el a fost acordat.

 

Comentarii și testimoniale ale clienților

Postăm testimoniale ale clienților și comentarii pe site-ul nostru, care pot conține informații personale. Obținem consimțământul fiecărui client prin e-mail înainte de a posta numele si testimonialul său.

 

Utilizarea informațiilor privind plata

Dacă ne dați informații de plată, le utilizăm exclusiv în conformitate cu această Politică de confidențialitate pentru a putea utiliza Serviciile noastre, inclusiv pentru a vă verifica bonitatea financiară și pentru a colecta plăți de la dumneavoastră. Folosim un furnizor de servicii terț pentru a gestiona procesarea cardurilor de credit/debit. Acestui furnizor de servicii nu îi este permis să stocheze, să rețină sau să utilizeze informațiile pe care le furnizați, cu excepția scopului unic al prelucrării cardului de credit în numele nostru sau daca o lege nationala il obliga la acest lucru.

 

Securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Folosim o varietate de tehnologii și proceduri de securitate pentru a vă proteja informațiile personale de accesul, utilizarea sau dezvăluirea neautorizată. Securizăm informațiile personale pe care le furnizați pe serverele computerului într-un mediu controlat, sigur, protejat de acces neautorizat, utilizare sau divulgare. Toate informațiile personale sunt protejate prin măsuri fizice, tehnice și organizatorice adecvate.

 

Funcții de social media

Site-urile noastre includ funcții de social media, cum ar fi LinkedIn, Facebook & Instagram și butoane & Widget-uri YouTube, cum ar fi butonul Share sau mini-programele interactive care rulează pe site-ul nostru. Aceste funcții pot colecta adresa dumneavoastră IP, pagina pe care o vizitați pe site-ul nostru, și pot seta un cookie pentru a permite funcției să ruleze corect. Funcțiile Social Media și Widget-urile sunt fie găzduite de terți, fie direct pe site-ul nostru. Această Politică de confidențialitate nu se aplică acestor funcții. Interacțiunile dumneavoastră cu aceste funcții sunt guvernate de politica de confidențialitate și de alte politici ale companiilor care le furnizează.

 

Site-uri externe

Site-ul nostru oferă link-uri către alte site-uri web ale terților. Noi nu controlăm și nu suntem responsabili pentru conținutul sau practicile acestor alte site-uri. Furnizarea de astfel de link-uri nu constituie andosarea noastră pentru aceste site-uri, conținutul, proprietarii sau practicile lor. Această Politică de confidențialitate nu se aplică acestor alte site-uri web, care sunt supuse oricărei politici de confidențialitate sau altor politici pe care le-ar putea avea.

 

Păstrarea datelor cu caracter personal

Durata de timp pentru care păstrăm informațiile pe care le colectăm despre dumneavoastră depinde de tipul de informații, așa cum este descris în detaliu mai jos. După această perioadă, vom șterge sau vom anonimiza informațiile dumneavoastră sau, dacă acest lucru nu este posibil, vom stoca în siguranță informațiile dumneavoastră și le vom izola de orice utilizare ulterioară până când va fi posibilă ștergerea.

Reținem informațiile personale pe care ni le furnizați în cazul în care avem un interes legitim în acest sens (de exemplu, dacă este necesar pentru a ne respecta obligațiile legale, pentru a rezolva litigiile și pentru a pune în aplicare acordurile noastre).

Atunci când dispare temeiul juridic în baza căruia se procesează datele dumneavoastră cu caracter personal, ștergem în siguranță informațiile sau le anonimizăm ori, dacă acest lucru nu este posibil, le stocăm în siguranță și le izolăm de orice prelucrare ulterioară până când este posibilă ștergerea. Vom șterge aceste informații la o dată anterioară, dacă ne solicitați acest lucru.

Dacă ați optat pentru a primi comunicări de marketing de la noi, reținem informații despre preferințele dumneavoastră de marketing pentru o perioadă rezonabilă de timp de la data la care v-ați exprimat ultima dată interesul față de conținutul, produsele sau serviciile noastre, cum ar fi atunci când ați deschis ultima dată un e-mail de la noi sau ați încetat să utilizați site-ul nostru. Reținem informații derivate din cookie-uri și alte tehnologii de urmărire pentru o perioadă rezonabilă de timp de la data la care au fost create astfel de informații.

 

3. Cum facem schimbul de informații colectate

Prestatori de servicii

Angajăm alți furnizori de servicii terți pentru a oferi servicii în numele nostru vizitatorilor site-ului nostru și clienților și utilizatorilor Serviciului de Abonare și poate fi necesar să vă transferăm datele către aceștia pentru a vă furniza informații, produse sau servicii. Exemplele pot include analizarea datelor sau efectuarea de analize statistice, furnizarea de asistență de marketing, procesarea plăților cu cardul de credit, completarea informațiilor pe care ni le furnizați pentru a vă oferi servicii mai bune și furnizarea de servicii pentru clienți sau asistență.

Acestor furnizori de servicii li se interzice utilizarea informațiilor dumneavoastră personale, cu excepția acestor scopuri, și li se cere să păstreze confidențialitatea informațiilor dumneavoastră În toate cazurile în care împărtășim informațiile dumneavoastră cu astfel de agenți, solicităm în mod explicit agentului să recunoască și să adere la politicile noastre de confidențialitate și de manipulare a datelor clienților.

 

Evenimente corporative

Daca noi (sau activele noastre) suntem achiziționați de o altă companie, fie prin fuziune, achiziție, faliment sau în alt mod, acea companie va primi toate informațiile colectate de noi pe website-ul nostru. În acest caz, veți fi notificat prin e-mail și/sau printr-o notificare vizibilă pe site-ul nostru, cu privire la orice schimbare de proprietate, utilizarea informațiilor dumneavoastră personale, precum și cu privire la opțiunile pe care le aveți cu privire la informațiile dumneavoastră personale.

 

Dezvăluirea silită

Ne rezervăm dreptul de a utiliza sau de a dezvălui informațiile dumneavoastră personale, dacă este necesar prin lege sau dacă credem în mod rezonabil că utilizarea sau divulgarea este necesară pentru a proteja drepturile noastre, pentru a proteja siguranța dumneavoastră sau a altora, pentru a investiga frauda sau pentru a respecta o lege, un ordin judecătoresc sau un proces juridic.

 

4. Drepturile persoanei vizate

 • Dreptul de retragere a consimțământului

Vă puteți retrage în orice moment consimțământul cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră prin transmiterea unei cereri în acest sens la adresa de e-mail [email protected]. Rețineți însă că, în măsura în care am identificat un alt temei legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră, vom continua să prelucrăm datele dumneavoastră în baza acelui temei legal. Noi avem posibilitatea legală să utilizăm unul sau mai multe temeiuri pentru prelucrarea datelor dumneavoastră.

 • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră
 • Dreptul de acces asupra datelor

Aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informațiile prevăzute de art. 15 alin. (1) din RGPD.

 • Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete

Aveți dreptul de a obține, din partea noastră, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc.

 • Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”)

În situațiile prevăzute la art. 17 din RGPD, aveți dreptul de a solicita și obține ștergerea datelor cu caracter personal.

 • Dreptul la restricționarea prelucrării

În cazurile prevăzute la art. 18 din RGPD, aveți dreptul de a solicita și obține restricționarea prelucrării.

 • „Dreptul la portabilitate” – Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre dumneavoastră către alt operator

În cazurile prevăzute la art. 20 din RGPD, aveți dreptul de a solicita și obține portabilitatea datelor.

 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor

În cazurile prevăzute la art. 21 din RGPD, aveți dreptul de a vă opune prelucării datelor.

 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri cu efecte juridice sau cu efecte semnificative similare asupra asupra dumneavoastră
 • Dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea drepturilor și intereselor dumneavoastră
 • Dreptul de o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere

Pentru a exercita oricare dintre aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați la [email protected] – Alex Baicoană – ofițerul pentru protecția datelor personale. Vom răspunde solicitării dumneavoastră de a modifica, corecta sau șterge informațiile dumneavoastră într-un interval de timp rezonabil și vă vom informa cu privire la acțiunile pe care le-am întreprins.

 

Pentru a ne dezabona de la comunicările noastre

Vă puteți dezabona de la comunicările noastre de marketing făcând clic pe link-ul „dezabonare” situat în partea de jos a e-mail-urilor noastre, actualizarea preferințelor de comunicare, sau prin e-mail la [email protected] — Alex Baicoană, ofițerul pentru protecția datelor personale.

Acceptăm plata cu tichete de vacanță

This will close in 0 seconds